Đã hoàn thành

326253 SugarCRM GoDaddy Install

Install SugarCRM at a GoDaddy hosted account.

Port existing SugarCRM to new install.

Ensure e-mail works properly with Internal SugarCRM email system.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: godaddy install sugarcrm, sugarcrm godaddy install, Sugarcrm, sugarcrm system, sugarcrm install existing, install sugarcrm godaddy, sugarcrm existing mysql, godaddy email, sugarcrm mail, port godaddy, godaddy mail php, godaddy mail, email php godaddy, godaddy php system, sugarcrm php, godaddy php mail, hosted godaddy email, godaddy email mail php, mysql port php, godaddy mysql

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Orlando,

ID dự án: #2072060

Được trao cho:

petrican

Quality work. Please see my reviews.

$30 USD trong 1 ngày
(38 Đánh Giá)
5.2