Đã Trao

Template coding

hi my site works great on FireFox but not on IE or google chrome can anyone help to fix this please it just does not show up correct on Internet explorer

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: template site internet, great works internet, coding help, template coding, google site template, firefox template, explorer chrome, chrome template, firefox mysql, fix explorer, php internet explorer fix, php internet explorer, show template mysql, fix site coding, fix rollover menu explorer, site template mysql, joomla template ie6 fix, template google, fix css problem explorer, joomla template database fix, coding firefox, fix template, google template, template firefox, coding template wordpress

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) essex, United Kingdom

Mã Dự Án: #1070567

1 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

aishfakahmed

ready to start right now see pmb

£20 GBP trong 1 ngày
(86 Đánh Giá)
5.8