Đang Thực Hiện

template fix up for IE

HI MY SITE WORKS FINE ON FIREFOX BUT IS MISSING IMAGES ON IE CAN YOU HELP

Kỹ năng: HTML, MySQL, PHP

Xem thêm: up works, ie, template fix, firefox template, firefox mysql, ie, website help fix photos, firefox php fix, help redesign templatemonster template, site template mysql, template firefox, help digg, fix firefox, website help letterhead, help cartoon, smpp server help, fix site firefox, images show help, help configure smtp server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1009344

Đã trao cho:

danieloraca

PMB first please :)

$30 USD trong 0 ngày
(44 Đánh Giá)
5.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

gslogics123

Respected sir, I can fix your website right now. Please check your PMB. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(221 Đánh Giá)
7.3
rsmpro

I can do this

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tranzmedia

I can do it

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0