Đang Thực Hiện

template fix up for IE

Được trao cho:

danieloraca

PMB first please :)

$30 USD trong 0 ngày
(44 Đánh Giá)
5.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

gslogics123

Respected sir, I can fix your website right now. Please check your PMB. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(221 Nhận xét)
7.3
rsmpro

I can do this

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tranzmedia

I can do it

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0