Đã Đóng

Cần thuê người thiết kế, sửa lỗi chương trình ứng dụng ngôn ngữ Perl

Mình muốn tìm thuê một người có khả năng thiết kế và sửa lỗi một chương trình được viết bằng ngôn ngữ Perl. Yêu dự án : Tìm câu đối xứng giữa tiếng việt và tiếng trung. Hiện tại bên mình đã có code tìm câu đối xứng giữa tiếng trung và tiếng anh, nên bây giờ theo yêu cầu của dự án, các bạn sửa đổi giúp mình. Các bạn ai có khả năng thực hiên thì liên lạc theo hòm thư sau : ,yahoo: nguyenhanhtn85 (liên lạc trực tiếp), hoặc thông qua sđt: 01693009137. để trao đổi thêm các thông tin, cũng như thương lượng giá cả .

Kĩ năng: Kĩ thuật, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: x ho, t&b, m&t, $l, hi mu, Theo, qua, nh , l & t, k+, d-u-n-s, d m, ch, c+×, c++ a, anh, ???, translation english ar ch cz jp kr pl pr sp tr parado, ti n l, submit form using cgi perl

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #5021459

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

dinastalb

Hello, I am John Profit. I work with my partners Marlen and Van at Netronian Inc., in Orlando, Florida. We have great experience with Magento. 80% of our developed websites are Magento websites. We are the masters Thêm

$666 USD trong 15 ngày
(13 Nhận xét)
5.9
ngay

I will give you quality works of the best quality. Beautiful is looking forward to work with you and ready to start. Let find skype in my portfolio. Regards.

$54 USD trong 3 ngày
(32 Nhận xét)
5.2
shafaat11

I will be thankful if you could post it in English. I have 15+ years experience in database development. I could make you a good database.

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
itbeamtech

Dear Sir, Chúng tôi có một đội bóng lớn để làm công việc này. Tuy nhiên, chúng tôi là người mới vào nghề tự do nhưng chúng tôi có nhiều hoạt động của loại hình này. Tôi sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất của tôi như là Thêm

$24 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0