Đã hoàn thành

119823 Touristic CMS web site program

I need touristic web site that 4-5 pages can be edited as CMS from control panel of user and one query that search through touristic offer

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: web site program, cms web pages, control panel program, mysql php cms, php web control panel, mysql control panel, xman3, search web site, query web, web site cms, web site search, web user control panel, web control panel php, program user control, control program, cms web site, CMS web, user control panel php mysql, cms touristic, cms search, touristic cms, touristic, web query, control mysql cms, control panel cms

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1865993

Đã trao cho:

iajay

Hello Sir As Discussed Ajay

$150 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0