Đang Thực Hiện

324872 Traffic Sharing

I need an application to run on a web page

-Sign up/Login function

-Automatic webpage opening/closing

-User control panel

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: traffic application, php mysql login webpage, webpage sharing, automatic application login, mysql control panel, traffic web page, traffic control, user control panel php mysql, login panel mysql, php mysql login control panel, php control panel sign, automatic web login, traffic mysql, mysql php user control panel

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Basingstoke, United Kingdom

ID dự án: #2070679