Đã hoàn thành

153873 Transfer database member info

Hello,

I just installed a new traffic exchange script and need my old database members info from my old script transferred over to the new mysql database. There are only 140 members so it's not that big of a database.

Regards,

Jay

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: old database, my transfer, JAY, info, exchange mysql, exchange database, mysql member, member database, traffic exchange php script, mysql members database, transfer script php, php transfer script, member info database script, database transfer php, traffic exchange script, info, mysql transfer database, database transfer, script database transfer, transfer mysql database, traffic mysql, traffic exchange php, transfer database, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Kelowna, Canada

ID dự án: #1900056

Được trao cho:

keeperprancis

Let start, escrow require

$10 USD trong 0 ngày
(53 Đánh Giá)
5.8