Đã hoàn thành

137616 Transfer IP-domain

Hi...

need to ftp transfer files which includes a php traffic exchange and database backup from IP address to new location.

preference anyone bids within the next few hrs and can complete immediately.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: transfer the domain, transfer domain, ip to domain, exchange mysql, database database transfer, transfer complete, mysql php backup, php transfer files ftp, files transfer, backup ftp php, database transfer php, backup exchange, domain transfer, mysql transfer database, ftp transfer php, files domain, database transfer, transfer files database database, transfer php ftp, mysql domain transfer, ftp domain, transfer location, domain domain transfer mysql, transfer files domain, ftp mysql backup

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) edmonton, Canada

ID dự án: #1883790

Được trao cho:

blazeserver

can do this immediately

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0