Đã hoàn thành

145115 Transfer info to Aweber

Need to transfer information from MySQL to Aweber.

A person signs up on my website. His information will be stored in MySQL.

Now - this information (name, email etc.) should then be sent to my Aweber account (leaving the info also in mysql).

The confirmation email should then be sent out from Aweber.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: name transfer, my transfer, transfer website to, info, aweber, website information transfer, website mysql transfer, transfer information website, php mysql email confirmation, info, php aweber, php mysql confirmation email account, confirmation email mysql, aweber php, mysql confirmation, mysql email confirmation, email transfer, transfer website mysql, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Munich, Germany

ID dự án: #1891291

Được trao cho:

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0