Đang Thực Hiện

135269 undo coded files

I have a script that has couple of coded files in it, i need someone to undo them if possible, please dont bid more than 350 and i will pay after job is done, PM me, I can send you the files.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: send files, coded

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) new york, United States

ID dự án: #1881441