Đã hoàn thành

126857 Update Fix + Removal Job

1. Fix update system.

2. Remove invalid videos which Yahoo removed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: yahoo job, rhsource, update job php, mysql videos, update system php, mysql update php

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1873025

Đã trao cho:

vistaxie

see pmb for more details

$105 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0