Đang Thực Hiện

update phpBB from 3.0.0 to current version

Move an existing phpbb forum to a new server. Update to the current version. Most importantly, tell me what I'm doing wrong.

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: update mysql, update version, version update, phpbb mysql, mysql update server, update current, existing phpbb mysql, update php server, update existing version phpbb, phpbb forum update, phpbb 2011, phpbb update, move phpbb server, phpbb forum server, version, update phpbb, send phpbb skin forum, install phpbb existing, mysql update php, move phpbb, godaddy time update server, phpbb chat forum, phpbb skins forum, move php forum, phpbb version

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Galveston, United States

Mã Dự Án: #1039998

Đã trao cho:

mhanif

Please Check PM

$75 USD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
6.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

ruimaxwell

Thank you.

$100 USD trong 1 ngày
(57 Đánh Giá)
5.7
surajddk

I have experience on this. Check your PMB

$50 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
5.5
rlawngur

Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
crazenenatorsol

Hi, We have go through the Project requirement and ready to do this project for you. Please check your PMB

$220 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ifarzana

Dear Sir, please check pm.

$65 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.8