Đã hoàn thành

update phpBB from 3.0.0 to current version

Được trao cho:

mhanif

Please Check PM

$75 USD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
6.2

6 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

ruimaxwell

Thank you.

$100 USD trong 1 ngày
(57 Nhận xét)
5.7
surajddk

I have experience on this. Check your PMB

$50 USD trong 0 ngày
(30 Nhận xét)
5.5
rlawngur

Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
crazenenatorsol

Hi, We have go through the Project requirement and ready to do this project for you. Please check your PMB

$220 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ifarzana

Dear Sir, please check pm.

$65 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
1.8