Đã hoàn thành

Update on prior program

Đã trao cho:

phpghost

Please Check PMB

$80 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

goodperlcoder

Experienced in mods of scripts/databases. PMB me detailed tasks of this Project.

$75 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7
leomcl

Please give me more details.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
j03

i understand about this project

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0