Đang Thực Hiện

Update on prior program

Need Update on prior ftp program

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: update mysql, program ftp, ftp program, need update, update program, delphi update ftp, program mysql, mysql update php, program update, vb6 ftp sample program, need software program 2008, need someone program, need someone program code, need program

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) 48030, United States

Mã Dự Án: #1015388

Đã trao cho:

phpghost

Please Check PMB

$80 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $54 cho công việc này

goodperlcoder

Experienced in mods of scripts/databases. PMB me detailed tasks of this Project.

$75 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7
leomcl

Please give me more details.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
j03

i understand about this project

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0