Đã hoàn thành

132818 Update to [url removed, login to view]

Small update to how ticketing is handled. This is for fastdev only.

Make tickets also appear as pop-up when checking out.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: update store, mysql ticketing, tickets mysql, small store, mysql tickets, pop mysql, mysql update php, tickets php mysql, php ticketing

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Los Angeles,

ID dự án: #1878989

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(303 Đánh Giá)
7.7