Đang Thực Hiện

159359 update wordpress site

Update wordpress website to latest version and add additional functions for posts:

Ability to tag posts to:

[url removed, login to view]

digg

Furl

Reddit

E-Mail This Post/Page

Google Reader or Homepage

My Yahoo!

Bloglines

NewsGator Online

Technorati Favorites!

Stumble Upon

Google Bookmarks

Trackback

feedburner

[url removed, login to view]

blinklist

newsvine

Subscribing Links - example:

[url removed, login to view]

Full RSS Blog Feed

Get Updates by Email

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: latest wordpress version, get version wordpress, yahoo com e mail, update wordpress, stumble, reddit website wordpress, mail post wordpress, feed wordpress, reader tag, additional functions, mysql homepage, update version, wordpress mail post, post mail wordpress, reddit links, update latest, version update, rss reader online, feed rss email php, website update wordpress, mail rss php, wordpress feed rss, php wordpress feed website, php mysql trackback, wordpress page google

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Tamarac,

ID dự án: #1905548

Được trao cho:

secom

hi i can help you to get it done.

$75 USD trong 4 ngày
(629 Đánh Giá)
8.7