Đã Hủy

Urgent! immediate help needed with a php script

I need a script modified to integrate between S2member and Warriorplus

the script will receive Paypal IPN information from Warriorplus and send that information in a modified state to s2member.

I already have a script that needs to be modified to suit this purpose.

Bidders should have a good understanding of php and Mysql. thanks

Kỹ năng: MySQL, PHP

Xem thêm: urgent mysql, s2member, send paypal ipn, mysql script help, php mysql paypal ipn, mysql urgent, php ipn, script needs modified, paypal ipn mysql php script, ipn paypal php, php state, php script send, paypal mysql ipn php, google translate api php script needed, ipn script mysql, php mysql ipn, adwords php script needed, alibaba clone php script needed, mysql immediate, warriorplus script, paypal ipn php mysql script, ipn paypal mysql, php script programmer experts needed urgent, warriorplus, state php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Jyvaskyla, Finland

Mã Dự Án: #1744161

2 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

kalidass678

Hi i am ready to start your requirement. Please check PM

$350 USD trong 4 ngày
(121 Đánh Giá)
6.8
dotcomdotbd

Ready to start now. Please, check PM. Thanks, :)

$450 USD trong 15 ngày
(42 Đánh Giá)
6.0