Đang Thực Hiện

143327 vBulliten + PHPfox Konsort

I need someone who has worked on PhpFox konsort. i need followings:

1) integrate vBulliten to PHPfox konsort

2) online/offline status message display under user profile picture/avatar

3) I have 1 page where i want to list USERS with certain membership type.

accepted programmer need to start the work immediately after award

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem thêm: phpfox profile page, phpfox page, phpfox users, phpfox list users, picture mysql, php avatar, integrate phpfox php, phpfox work, integrate phpfox, want profile picture, work phpfox, programmer phpfox, phpfox membership, avatar profile, user online status php mysql, online status mysql, offline mysql, mysql status php online offline, mysql online offline, php offline online user, work online offline mysql, php offline users, mysql offline, php display mysql picture, mysql user online status

Về Bên Thuê:
( 152 nhận xét ) Tashkent, Uzbekistan

Mã Dự Án: #1889503

Đã trao cho:

thatscriptguy

I can get started immediately.

$175 USD trong 1 ngày
(120 Đánh Giá)
6.0