Đã hoàn thành

124486 videoronk clone

Hello,

I would like to have someone develope a videoronkdotcom or videosmurfdotcom type of clone.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: videoronk

Về Bên Thuê:
( 87 nhận xét ) Gaithersburg, United States

ID dự án: #1870652

Được trao cho:

crirus

Hello As agreed... my talkpedia code with template integration :) Cristian

$850 USD trong 30 ngày
(102 Đánh Giá)
8.0