Đã hoàn thành

7053 Web Application

I would like to have a web application created. Because of the nature of the project I would rather only give details through the PMB. Please open a PMB for more information. Thanks, Jennifer

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: web-application, Web Application, JENNIFER, mysql web project, web application php mysql, mysql web, mysql web application, pmb mysql, pmb application, web application project

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Peterborough, Canada

ID dự án: #1757924

Được trao cho:

eXtraSoft

Hi Jennifer, as discussed. Yours, Konstantin. eXtraSoft.

$120 USD trong 3 ngày
(98 Đánh Giá)
6.5