Đã hoàn thành

142085 youtube clone script error

i have an error ineed to be fixed on my youtube clone [url removed, login to view]:

Line: 22

Char: 1

Error: 'Element" is undefined

Code: 0

URL: my site

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: youtube php code, line clone, undefined error code, php code error, mysql clone script, youtube site script, undefined code, youtube code, error mysql, youtube clone site, php url youtube, php char, error line, url youtube php, youtube code mysql, php youtube clone, clone script php, clone youtube php, index script mysql, php script error line, url youtube, script error, url clone script, php youtube url, youtube clone error

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1888260

Được trao cho:

Netfreehost

Can be fixed.

$10 USD trong 0 ngày
(272 Đánh Giá)
5.4