Đang Thực Hiện

150620 YouTubeClone

I need a clone of YouTube without bugs to get it running right away. Only from experienced programmers please.

Must send a demo or a sight with the script already running.

Best Regards,

Boricua

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: sight, best youtube clone script, best youtube clone

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Florida,

ID dự án: #1896799