Đã Đóng

Clone Netflix lite version

Looking for lite version of [url removed, login to view]

Either with MySql or MSSQL for LINUX or Windows.

Please notify if you have either already developed similar applications or developing currently.

Kĩ năng: .NET, Xử lí dữ liệu, PHP, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: netflix com, netflix lite, mysql mssql, mssql mysql, php lite, netflix clone linux, lite clone, mssql php, windows mysql, mysql php lite, linux mssql, mssql mysql php, similar netflix, clone similar, windows net, windows mysql php, php mssql mysql, netflix php clone, mysql net, lite, clone php mysql, windows php mssql, netflix clone php, applications developed, similar clone

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #43716