Đã Đóng

CRM Integration Specialist

I want someone to write workflows,business rules and other required form s in ZOHO CRM. It need to be integrated with our website aswell.

Kĩ năng: .NET, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: business specialist, zoho integration, net crm, it specialist, CRM PHP, zoho form, business integration , crm need, need php specialist, crm website, integration php net, php crm integration, zoho website, zoho specialist, need crm, website business rules, integration zoho crm, php crm zoho, crm required, crm integration net, crm form, business rules, zoho integration business, net specialist, php crm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #1698996

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹12500 cho công việc này

R751hVmPX

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

₹12500 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0