Đã Đóng

Microsoft Navision

3 freelancer đang chào giá trung bình $583 cho công việc này

malarissoftware

Please check PMB.

$500 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
3.6
U7WPXt20m

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cvale

I am experienced developer with 6 years of NAV development experience... I need more details to give You realistic time frame for this project.

$500 USD trong 60 ngày
(0 Nhận xét)
0.0