Đã Đóng

Microsoft Navision

Hi

we are group of developer work in company. and Work for Mention and develop Application.(Business Logic) .

Kỹ năng: .NET, MySQL, PHP

Xem thêm: work microsoft, microsoft business, microsoft company, navision, develop php group, logic business, net business developer, business logic, navision php, web development business logic, iphone map application develop, php microsoft

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1703385

3 freelancer đang chào giá trung bình $583 cho công việc này

malarissoftware

Please check PMB.

$500 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
3.6
U7WPXt20m

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cvale

I am experienced developer with 6 years of NAV development experience... I need more details to give You realistic time frame for this project.

$500 USD trong 60 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0