Đang Thực Hiện

Program that read from mysql digitally sign and send to server with soap

Program that must connect to mysql server read data from table give unique number after that generate xml digitally sign and send it to a server with soap.

Kĩ năng: .NET, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: soap server, read, mysql net, net sign, php soap send xml, php connect mysql, php connect soap, mysql connect net, read data program, mysql soap server, send soap xml, generate table php, must read, generate xml mysql, read data mysql php, xml soap, php generate xml, php unique number generate, soap mysql, soap xml php, read xml mysql, php soap server xml, sign xml, xml read mysql, mysql procedure generate xml

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Svilengrad, Bulgaria

ID dự án: #1747046

3 freelancer đang chào giá trung bình $130 cho công việc này

gangabass

I can do this for you. See PM for details.

$70 USD trong 2 ngày
(345 Nhận xét)
7.0
DamithaKD

As Discussed:)

$200 USD trong 30 ngày
(26 Nhận xét)
6.4
tauitdnmd

Hi . Sir i can do this for you. pls check pm

$120 USD trong 3 ngày
(25 Nhận xét)
4.8