Đang Thực Hiện

Program that read from mysql digitally sign and send to server with soap

Program that must connect to mysql server read data from table give unique number after that generate xml digitally sign and send it to a server with soap.

Kỹ năng: .NET, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: soap server, read, mysql net, net sign, php soap send xml, php connect mysql, php connect soap, mysql connect net, read data program, mysql soap server, send soap xml, generate table php, must read, generate xml mysql, read data mysql php, xml soap, php generate xml, php unique number generate, soap mysql, soap xml php, read xml mysql, php soap server xml, sign xml, xml read mysql, mysql procedure generate xml

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Svilengrad, Bulgaria

Mã Dự Án: #1747046

4 freelancer đang chào giá trung bình $111 cho công việc này

gangabass

I can do this for you. See PM for details.

$70 USD trong 2 ngày
(139 Đánh Giá)
6.0
pyostrike

Hello. I can help you. Anton.

$55 USD trong 2 ngày
(80 Đánh Giá)
5.7
tauitdnmd

Hi . Sir i can do this for you. pls check pm

$120 USD trong 3 ngày
(25 Đánh Giá)
4.9
DamithaKD

As Discussed:)

$200 USD trong 30 ngày
(17 Đánh Giá)
4.7