Đã hoàn thành

C# Project For My Sweet Friend(ASHU)

Đã trao cho:

djtanny

As discussed!

$70 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

zaidi87

I m a professional software eng and MS certified,i m ready to work on this project

$50 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7