Đang Thực Hiện

C# Project For My Sweet Friend(ASHU)

Make Bid With $70.

Thanks for your time.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: sweet ashu, sweet, expertcoder007, project attiny2313 delay time, net project bid, make project net, bid net project, project jobs part time, php time project, project manager part time

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Chittoor, India

Mã Dự Án: #1068334

Đã trao cho:

djtanny

As discussed!

$70 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

zaidi87

I m a professional software eng and MS certified,i m ready to work on this project

$50 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7