Đã hoàn thành

326862 Custom TShirt fix osCommerce

Fixing bugs in custom tshirt contribution for oscommerce

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, OSCommerce, PHP

Xem nhiều hơn: tshirt, tshirt oscommerce, custom tshirt php, custom tshirt, custom tshirt oscommerce, oscommerce bugs fix, oscommerce custom tshirt, fix oscommerce, php tshirt, oscommerce tshirt contribution, oscommerce tshirt, oscommerce bugs, oscommerce custom, bugs oscommerce

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #2072669

Được trao cho:

dklementjev

One day to fix PayPal standard on custom T-Shirts module, as discussed via e-mail.

$50 USD trong 1 ngày
(56 Đánh Giá)
5.6