Đang Thực Hiện

324971 oscommerce [login to view URL]

I accidentally put the old default [url removed, login to view] page back up without a copy of the new working one. I have most of the details back working but something is still not right. I just need someone to configure the [url removed, login to view] page correctly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, OSCommerce, PHP

Xem nhiều hơn: oscommerce configure, configure php oscommerce, configure oscommerce, oscommerce configure php, configure php, oscommerce php php, oscommerce copy, copy oscommerce

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) moore,

ID dự án: #2070778

Được trao cho:

fastdevsl

oscommerce expert

$50 USD trong 0 ngày
(304 Đánh Giá)
7.7