Đã hoàn thành

324967 Ticket ID: DJN-654804

customer export script is throwing up errors. Worked fine before server move. Maybe a path problem. check it out and repair. details in PMB.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, OSCommerce, PHP

Xem nhiều hơn: ticket id, pmb oscommerce, customer details oscommerce, ticket oscommerce, oscommerce move, move oscommerce server php, export oscommerce customer details, check php script errors, oscommerce path, oscommerce export customer, oscommerce customer export, oscommerce server move, php repair script, repair script php, script export oscommerce, php ticket script, oscommerce export, repair oscommerce, oscommerce move server, customer export

Về Bên Thuê:
( 62 nhận xét ) Kinston, United States

ID dự án: #2070774

Được trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(304 Đánh Giá)
7.7