Đã Hủy

clone [url removed, login to view]

who can help with a clone [url removed, login to view]

real-time MARKETPLACE for IT services

Kỹ năng: ASP, JSP, Perl, PHP

Xem thêm: marketplace services, $5 com, onforce clone, services marketplace, computerrepair clone, clone onforce, php marketplace, cgi com, onforce, marketplace clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) R, Netherlands

Mã Dự Án: #43485

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

parmanand

hi i m php/mysql programmer. working from last 2 year

$200 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0