Đang Thực Hiện

e-commerce website development

Please bid on how much it would cost to make an entire e-commerce interface and how long it would take you to do this for me. Thanks

Kỹ năng: Perl, PHP, Quản lí dự án, Thiết kế trang web

Xem thêm: take website development, much website development, make commerce website, bid website development, website cost, interface website, e commerce, much cost website, bid development, php commerce, perl interface, bid commerce, cost development, webizzie, entire php website, bid make website, perl commerce, commerce php, website commerce, commerce development, bid php development, website interface, commerce website development

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) charleseville, United States

Mã Dự Án: #41674

Đã trao cho:

webizzie

see pmb for details

$30 USD trong 0 ngày
(55 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

sanjay2004

view pm for details.

$100 USD trong 20 ngày
(1144 Đánh Giá)
9.9
excelence

check pmb sir,thanks.

$100 USD trong 0 ngày
(135 Đánh Giá)
8.5