Đang Thực Hiện

mIRC & TCL Scripting

I need two thing,

1) a simple mIRC script for add in remote.

2) fix a TCL script with a new function

It's a really easy work, no more than 15 minutes of work.

I only want pay $15 for it and be sure it's 15 min of work.

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Linux, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: mirc tcl, scripts mirc tcl, mirc rominesc, scripting mirc, irc tcl scripting, mirc script romanesc, tcl using mirc remote, remote tcl mirc, mirc script romania, mirc getafreelancer, tcl mirc script, mirc 953, mirc, min script, scripting perl, work minutes, fix function php, minutes script, simple php function, script mirc, php add function, easy php perl, amp function, pay min script, fix cgi script

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) La Plata, Argentina

ID dự án: #51111

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Romka

Ready to work.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.7
MATRIXSOFTSOL

can be done easily...........in 2 hrs. view my profile for my experience

$60 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.5
qetbn

Can really help you with that. Of course I'll work for 15$.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0