Đã hoàn thành

Need 3 sites built

I need 3 website clones built. Since you are getting a deal, please put your best bid.

the sites are

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

I have a lot of more work for you. thanks

Kỹ năng: .NET, ASP, Perl, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: best sites, sites, built, best need, need best website, built php, need work website, best bid, okidokz, need php website built, need sites built, deal sites php, built need, need best, work bid sites, sites php, php sites clones, php built sites, cgi cgi sites, bid work sites, bid sites, sites cgi, cgi sites, php website clones, website need built

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) springfield, United States

Mã Dự Án: #158056

Đã trao cho:

okidokz

Please check PM. Thanks.

$60 USD trong 3 ngày
(44 Đánh Giá)
5.7

12 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

studiozplatoon

kindly check PMb fo rmore details. thanks.

$50 USD trong 3 ngày
(367 Đánh Giá)
7.7
jankyzhang

Please check PM for details. Thanks~

$50 USD trong 10 ngày
(25 Đánh Giá)
6.8
imtiaz1975

Please check pmb

$100 USD trong 2 ngày
(61 Đánh Giá)
6.7
vindhyavart

let's start :)

$99 USD trong 9 ngày
(66 Đánh Giá)
6.2
softvn

Can be done!

$49 USD trong 2 ngày
(34 Đánh Giá)
6.0
milliard

We can do this...

$90 USD trong 10 ngày
(29 Đánh Giá)
6.0
interarte

Dear MicrosoftGold_ *** YOU KNOW MY WORK *** BID IS PER WEBSITE. PLEASE SEE DETAILS AT PM . THANKS IN ADVANCE

$50 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
5.9
michael1998

Please see my PM!!

$100 USD trong 5 ngày
(11 Đánh Giá)
4.9
oxfire

Check your PM. :)

$100 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.9
seowebsolutions

This is a placeholder bid. Please chek PM for details. Thanks Rohit

$100 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
3.7
josebd

let's get started :D

$80 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0