Đang Thực Hiện

24670 Access Programmer Needed

Access programmer. Scope of project is to produce a database for a Delivery service with 4 locations. Deals with Pickups, Deliverys, Method of billing.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Nhiệt hạch lạnh, Javascript, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: service database access, programmer service, programmer needed php, perl programmer, access database programmer needed, database programmer needed, access method, billing access, access billing, programmer access, perl billing, access database needed, access database project scope, access service, project scope access database, access database programmer, access programmer needed

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Austin,

ID dự án: #1775061

Được trao cho:

atoum999

Hi, check PMB Plz.

$650 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0