Đang Thực Hiện

5232 Adult flash site like ppvchat

Require adult flash chat/php application installed on a Linix server (already equipped with FMS Apache/Mysql/php etc). Application would have similar features to [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: linix, fms, php mysql fms, similar chat application, chat application server, flash site chat, perl chat application, php apache site, php flash fms, chat php fms, ppvchat fms, fms chat application, php fms, fms application, php mysql chat application, mysql flash chat, flash mysql php, flash application mysql, chat php application, chat php flash, flash fms php, flash chat php mysql, flash fms, flash mysql chat, flash php mysql chat

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Glasgow, United Kingdom

Mã Dự Án: #1756102