Đang Thực Hiện

5232 Adult flash site like ppvchat

Require adult flash chat/php application installed on a Linix server (already equipped with FMS Apache/Mysql/php etc). Application would have similar features to [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: linix, fms, flash chat, php mysql fms, similar chat application, fms adult, chat application server, flash site chat, chat site adult, perl chat application, chat flash com, adult site flash, php apache site, adult php site, adult chat flash, flash com mysql php, adult chat application, adult flash chat, php flash fms, server adult, flash chat adult, chat php fms, ppvchat fms, fms chat application, php fms

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Glasgow, United Kingdom

ID dự án: #1756102