Đang Thực Hiện

148851 Anagram Script

Require a script that will solve anagrams. Users to enter letters and anagrams of those letters to be displayed.

Have word list text file already, also have a script in python that can be adopted.

Thanks!

Richard

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP

Xem thêm: anagram script, word script, python perl, script python, require python, text file python, script list users, php script python, python script php, script text file, perl word, anagram

Về Bên Thuê:
( 122 nhận xét ) Nonthaburi, Thailand

Mã Dự Án: #1895030

Đã trao cho:

MuktoSoftware

plz check PM. Thanks

$50 USD trong 3 ngày
(467 Đánh Giá)
7.5