Đã Đóng

bash script

I need a bash script or similar to run from ssh for centos

6.0 to download, setup and configure a basic Exim mail server

with perl module setup so I can send emails from multiple

random ips (random ips sorted just need to install

and configure exim with perl) through sendmail/phpmailer.

Kĩ năng: Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: bash script exim setup, bash script exim perl, perl script, bash 0, phpmailer, centos 6, bash script, perl download script, centos setup mail server, centos perl, basic send mail, mail ips, centos setup ssh, centos install mail, install centos sendmail, php sendmail centos, configure mail server centos, server 2012 basic setup, script send multiple emails, centos perl module install, install mail server centos, install mail server centos centos, centos setup script, configure centos mail server setup, can download script server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

ID dự án: #1645207

2 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

exsys

So, you want a script to configure an exim server for you in minutes so you can use it to send emails. Can do it in no time.

$150 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
4.8
hddh

I can do it.

$100 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.4