Đã Đóng

block gkplugins

Hi,

I need to block this plugin from using my site videos

site of the plugin [url removed, login to view]

please bid only if u know how to block it or if u did it before

thanks

Kĩ năng: HTML, Javascript, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: gkplugins block, block, site block, please block, gkplugins plugin, plugin gkplugins, download gkplugins, gkplugins download, bid videos download, download videos bid, download free bid component joomla, download component bid joomla, domain whois script php download com my, block livejasmin com, download com music box joomla, dupe hack free download com, dupe download com, download com sermon joomla, php block, hire people site com bid rating per hour, download pro bid

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) tel aviv, Israel

ID dự án: #1642951

1 freelancer đang chào giá trung bình $8 cho công việc này

salesHamza

PLEASE CHECK PMB

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0