Đã hoàn thành

145082 Clone of [url removed, login to view]

I want a site which works the same as [url removed, login to view] and uses newsfeeds to update its content with the facility to incorporate Google Adsense in its pages. As with Earthtimes, users will be able to add comments to news stories.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, Perl, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: news clone, adsense news, google clone google adsense, google news clone, want 120 google, adsense news site, news site adsense, adsense 120, newsfeeds, google clone adsense, adsense clone site, google clone site, clone google news, want content clone, clone adsense, news site clone, clone news site, news clone site, clone google adsense, adsense clone, want clone site, google adsense clone, google pages clone, php adsense clone

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Newbury, United Kingdom

ID dự án: #1891258

Được trao cho:

jalalshah

plz check pmb

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0