Đang Thực Hiện

6805 Clone! GoBubble

I would like a script to set up a site like http://gobubble.com. Members can sign up and pay for a bubble of their own and run and design it. I do not need a design only a script to run it. The script should be as automated as possible.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: clone sign, bubble clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1757676