Đang Thực Hiện

155826 Craigs List Clone Needed

Craigs List Clone Needed.

MUST HAVE WORKING DEMO TO BE CONSIDERED FOR THIS PROJECT.

PMB if more details are needed.

Thanks,

dthbah2006

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: craigs, Craigs List, working list, php list working, perl craigs list, craigs list php, list clone, clone needed, working craigs list, perl needed, craigs list clone

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Fishers, United States

ID dự án: #1902011