Đã hoàn thành

130562 extract duplicate email script

I need a way to keep duplicate email address from being added to my database or using the signup form I have.

I want to avoid signups under the same name and email.

I can install myself, just need the script

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Javascript, MySQL, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: email i, email extract, email extract perl, php extract script, script form address, perl email database, extract name, install email, duplicate email, perl signup form, duplicate php script, extract form perl, perl extract form, signup form script, signup form php script, script signup form, script extract, extract email perl, email script extract, script email extract, extract email name, extract email address, duplicate database php, perl script extract email address, email form perl

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) North Vernon, United States

ID dự án: #1876730

Được trao cho:

senegalo

As Discussed in pmb thx :)

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0