Đang Thực Hiện

161323 Facebook Ap

Need a simple ap that will take info from an affiliate site and post it on a users facebook newsfeed and other visible places.

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, Lập trình C, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: newsfeed, facebook places, ap, site newsfeed, perl facebook post, perl post facebook, facebook post users, facebook newsfeed, affiliate facebook, simple facebook post php, simple facebook php site, php post facebook, perl facebook, newsfeed facebook, facebook newsfeed php, facebook ap, facebook perl, simple facebook post, facebook affiliate

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Markham, Canada

ID dự án: #1907512