Đang Thực Hiện

2967 Four PHP or Perl scripts

4 php or perl scripts Accept bids on all scripts or individual scripts. All scripts become my property and are classed as "Work for Hire" If you make a bid please PM me so as I can contact you for further clarification.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Perl, PHP

Xem nhiều hơn: php hire, hire php, four, pending scripts, bid scripts, property php, perl contact, perl scripts, perl work, php property

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Avalon, Australia

ID dự án: #1753836