Đã hoàn thành

3284 [login to view URL] Affiliate Set Up

I need somebody to set up the [url removed, login to view] affiliate/partner on [url removed, login to view] You can get details at [url removed, login to view] Need you to edit the white label template to put in my header and footer. Should be fairly simple. Need it done asap. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, ASP, Perl, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: www php net, net perl, white label header footer, simple label template, php affiliate asap, template label, perl edit, label template, net label, affiliate white label, affiliate partner, need affiliate partner, white label affiliate, simple affiliate, hotelclub, affiliate template, affiliates template, asp perl, white label php, perl net, asp label php, net set, white label set

Về Bên Thuê:
( 254 nhận xét ) Dublin, Ireland

ID dự án: #1754154

Được trao cho:

jfreyre

Just accept my bid.

$60 USD trong 0 ngày
(358 Đánh Giá)
7.6