Đang Thực Hiện

159571 Installing Linux in Dell serve

Hello,

i need someone who has a lot of experiences and skilled with istall OS Linux in new server and do maintanance.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, MySQL, Perl, PHP, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: perl linux, linux serve, serve, maintanance, linux perl, installing linux dell server, installing php linux, serve php

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Oldenburg, Germany

ID dự án: #1905760