Đã hoàn thành

300990 Limit Bandwidth Linux

Looking for sys admin to limit my whole Redhat 9.0 server outgoing traffic to 3mb.

I have 3 servers that need to limit the bandwidth. Pl quote the best price if you can.

I heard that I can use cbq to limit the server bandwidth. Here is what I heard:

"You can use CBQ part of the linux kernels QOS implamentation. You must have both QOS (with cbq module) and traffic shaping enabled in your kernel. Redhat kernel's have this by default in 7.2+.".

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, XML

Xem nhiều hơn: redhat linux price, sys, redhat s, qos, perl linux, linux servers, linux kernel, kernel, bandwidth, redhat sys admin, linux perl admin, traffic bandwidth, php bandwidth, linux redhat, php redhat, traffic shaping linux, linux kernel module, php linux admin, looking bandwidth server, perl bandwidth

Về Bên Thuê:
( 140 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

ID dự án: #2047029

Được trao cho:

vintcn

No probs to it today.

$45 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.8