Đóng

130567 Link Fetching

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là N/A.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Mô tả dự án

Hello,

i need a script which is fetching the Bookmarks from this social-bookmark site [url removed, login to view]

Data should be stored in MySQL:

1. Link to mainsite

2. Number of users have the same bookmark (deeplinks count same)

Thats all!

Thank you.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online