Đang Thực Hiện

125558 ModernBill & freeRadius

hi,

We would like someone experianced with modernbill to set it up to work with freeradius for a WISP.

regards

mike

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Perl, PHP, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem thêm: php freeradius, freeradius php, modernbill freeradius, freeradius perl, modernbill

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) sydney, Australia

Mã Dự Án: #1871724