Đang Thực Hiện

123715 modification on smartsearch

need specialist of smartsearch, to make modification, add some device such a proxy guard and other stuff

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Java, MySQL, Perl, PHP, XML

Xem nhiều hơn: guard, need php specialist, php perl proxy, perl make proxy, proxy specialist, perl specialist, add php proxy, php proxy modification

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) antony, Israel

ID dự án: #1869881